Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Niwelacja terenu – jak wykonać wyrównanie działki

Niwelacja terenu przed budową polega na zredukowaniu lub zminimalizowaniu wszelkich nierówności: wzniesień, dołów i spadków, które mogą utrudniać budowę. Jest to jedna z podstawowych prac, które wykonuje się jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Zaniechanie wyrównywania terenu może przynieść negatywne skutki zarówno dla bezpiecznej konstrukcji budynku, jak i samej organizacji prac. Prace tego rodzaju nie mogą wpływać negatywnie na sąsiednie nieruchomości.

Równanie terenu przed budową – formalności

Pojęcie niwelacji terenu ma dwa znaczenia. W definicji geodezyjnej niwelacja terenu nie odnosi się do prac budowlanych i nie trzeba mieć na nią zezwolenia. W takim rozumieniu niwelacja terenu polega na wyznaczeniu różnic pomiędzy poszczególnymi punktami znajdującymi się na działce budowlanej i stworzenie na ich podstawie siatki wysokościowej. Natomiast modyfikacja czyli wyrównywanie terenu działki budowlanej w świetle prawa budowlanego postrzegane jest jako prace przygotowawcze, dlatego może być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem. Bez dopełnienia tych formalności nadzór budowlany może ukarać inwestora grzywną. Warto pamiętać, że projekt domu obejmuje również projekt zagospodarowania działki, który musi zawierać informacje o poziomie terenu działki budowlanej. Jeśli z dokumentacji projektowej nie wynika, że istnieje konieczność np. nadsypania gruntu, to takiej czynności nie należy wykonywać bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Samowolne podwyższenie terenu czy podwyższenie go ponad to, co określone zostało uprzednio w dokumentacji projektowej, stanowi samowolę. Pozwolenie na podniesienie terenu działki odbywa się w ramach zamiennego projektu budowlanego. Inwestor powinien  złożyć wniosek do odpowiedniego organu nadzorującego o podniesienie terenu działki. 

Niwelowanie terenu – zakres prac

Niwelacja terenu nie zawsze wiąże się z usunięciem nadmiaru ziemi, czasami, aby zasypać zagłębienia czy podwyższyć teren, trzeba ziemi dowieźć. Oczywiście nie każdy teren da się lub trzeba wyrównać. Działki położone na skarpach i ze spadkiem wynikającym z ukształtowania terenu okolicy wymagają dostosowania projektu, a nie niwelacji. Aby określić zakres prac związanych z równaniem terenu, trzeba dokonać dokładnych pomiarów pomiędzy poszczególnymi punktami na działce. Korzystając z niwelatora, czyli urządzenia pokazującego, jak wygląda ukształtowanie terenu, specjalista dokonuje pomiarów, który nanosi na szkic terenu z zaznaczonymi naturalnymi spadkami działki, górkami, dziurami i hałdami ziemi. Pomiary te służą ustaleniu, w jakiej pozycji w stosunku do drogi znajduje się działka. Dopiero po uzyskaniu tych danych, dowiemy się czy wyrównywanie terenu wymaga usunięcia ziemi czy jej dowiezienia. 

Jak samodzielnie wyrównać teren na działce budowlanej?

Niwelacja terenu na działce to czasochłonne zajęcie, bardzo łatwo też popełnić przy nim wiele błędów. Gdy nierówności są duże, najlepiej jest powierzyć równanie terenu specjalistycznej firmie, posiadającej doświadczenie i niezbędny sprzęt, również ten należący do ciężkich. Gdy zakres prac jest niewielki, można je wykonać we własnym zakresie. Z wykorzystaniem narzędzi takich jak sznurek, pręty, deska i grabie wykonuje się wyznaczanie poziomu terenu względem chodnika na ulicy lub ogrodzenia. Gdy sznurek będzie stanowić jedną płaszczyznę z gruntem, profilowanie będzie wykonane prawidłowo. Następnie należy uzupełnić wszelkie braki ziemi lub pozbyć się jej nadmiaru. Podejmując działania związane z niwelacją terenu, należy w pierwszej kolejności wykonać spadek terenu idący od budynku mieszkalnego, w kierunku granicy działki. Bardzo często niwelacja terenu we własnym zakresie wykonywana jest pod zakładany trawnik.  Plantowanie terenu należy zacząć od pozbycia się wszystkich drzew, krzewów i innych roślin, które przeszkadzają w zagospodarowaniu działki. Następnie należy pozbyć się niepotrzebnego humusu lub też wypełnić wszelkie doły i zagłębienia nawiezioną ziemią. Teren wyrównujemy np. za pomocą walca.